هاست لینوکس سرور ایران
 • Product 1

  500Mb

  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل محدود
   دامنه محدود
   دیتابیس محدود
   اکانت اف تی پی محدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 12500 تومان
   سالیانه 120000 تومان
  فقط
  ریال125,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  1024Mb

  • فضا ۱ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل محدود
   دامنه محدود
   دیتابیس محدود
   اکانت اف تی پی محدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 16500 تومان
   سالیانه 165000 تومان
  فقط
  ریال165,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  2048MB

  • فضا ۲ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 22500 تومان
   سالیانه 240000 تومان
  فقط
  ریال225,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  5120MB

  • فضا ۵ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 35000 تومان
   سالیانه 370000 تومان
  فقط
  ریال350,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  10240MB

  • فضا ۱۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 55000 تومان
   سالیانه 550000 تومان
  فقط
  ریال550,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  15360MB

  • فضا ۱۵ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 80000 تومان
   سالیانه 800000 تومان
  فقط
  ریال800,000/ماهیانه
  سفارش دهید