هاست لینوکس سرور ایران
 • Product 1

  500Mb

  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل محدود
   دامنه محدود
   دیتابیس محدود
   اکانت اف تی پی محدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 10500 تومان
   سالیانه 110000 تومان
  فقط
  ریال105,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  1024Mb

  • فضا ۱ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل محدود
   دامنه محدود
   دیتابیس محدود
   اکانت اف تی پی محدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 15500 تومان
   سالیانه 155000 تومان
  فقط
  ریال155,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  2048MB

  • فضا ۲ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 18500 تومان
   سالیانه 190000 تومان
  فقط
  ریال185,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  5120MB

  • فضا ۵ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 22000 تومان
   سالیانه 240000 تومان
  فقط
  ریال220,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  10240MB

  • فضا ۱۰ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 26500 تومان
   سالیانه 290000 تومان
  فقط
  ریال265,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  15360MB

  • فضا ۱۵ گیگ
   پهنای باند نامحدود
   ایمیل نامحدود
   دامنه نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   اکانت اف تی پی نامحدود
   موقعیت سرور ایران
   کنترل پنل سی پنل
   ماهیانه 32000 تومان
   سالیانه 350000 تومان
  فقط
  ریال320,000/mo
  سفارش دهید