تماس با ما

شما می توانید از طریق شماره ثابت و همراه در ساعات اداری و از طریق تیکت یا فرم تماس بصورت ۲۴ ساعته با پشتیبانی طرح روز ارتباط برقرار نمایید.

 

شماره تماس ثابت: ۰۵۱۳۶۹۰۷۹۹۵

شماره همراه: ۰۹۱۵۵۷۴۸۳۱۲

شماره پیامک: ۵۰۰۰۲۳۵۱۲۷

آدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، توس ۴۱، درودی ۱۹، زارع ۵، پلاک ۳۹، واحد ۲